Néptánc vizsga, bemutató a kunhegyesi tagozaton

Május végén a kunhegyesi tagozat év végi vizsgáit is megtartottuk, végre már úgy, hogy a szülők is jelen lehettek. Így személyesen is meg tudtak győződni arról, hogy milyen sokat fejlődtek a gyermekek az egy év alatt.

A legkisebbek, azaz az előképzősök JNSZ megyei játékfűzést, valamint az ugrós táncok alapjait képző negyedes és nyolcados ritmikájú lépéseket, ugrásokat mutattak be. Moldvai táncok közül is az egyszerűbb ritmusú kör-és párostáncokat sajátították el.

  • Az elsődleges feladat a tudatos járás, futás, ugrás elsajátítása volt, ezek az alapvető mozdulatok amelyből kialakul a tánc.
  • Erősítettük és fejlesztettük a feladattudatot és szabály tudatot a játékok által.
  • A mondókák és népdalok által fejlesztettük a beszédkészségüket, kommunikációs készségüket, gyarapítottuk a szókincsüket.
  • Erősen javítottuk a térbeli tájékozódásukat, mozgáskoordinációjukat a feladatok által szabálytisztelet, önfegyelem, csoportos viselkedési normák is kialakultak.

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02375 számú „Komplex népművészeti rendezvények Tiszafüreden” projekt.

Linkek

Támogatók

A Tiszafüredi Ifjúsági Táncegyüttes munkáját az elmúlt évben támogatta a Csoóri Sándor Program.

A Tiszafüredi Népművészeti Alapítványt az alábbi számlaszámon támogathatja:
Számlaszám: 70100011-11060981.
Támogatásával a Tisza-tavi Alapfokú Művészeti Iskola tanulóit segíti.

Adóbevallásában 1 %-ának felajánlását is köszönettel vesszük.
A Tiszafüredi Népművészeti Alapítvány adószáma:19219031-1-16.